Katamaran XCAT

Jednostka wielosportowa. Do wyboru żagle, wiosła, sup i silnik. Sam modyfikujesz jak chcesz.
Bezkonkurencyjna mobilność. Transportujesz na dachu samochodu osobowego. Bez przyczepy.
Do pływania nie wymaga patentu żeglarskiego.

Polityka prywatności

Chronimy prywatność osób korzystających z niniejszej strony i wszelkich podstron. Zarówno od strony technicznej jak i od strony organizacyjnej. Żadne dane nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym. Powierzone nam w trakcie używania strony dane przechowywane są na najwyższej klasy sprzęcie spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa danych. W przypadkach wykrycia zachowań zagrażających bezpieczeństwu danych przez osoby działające wbrew prawu nasza firma współpracuje w policją, prokuraturą, sądami i innymi właściwymi instytucjami. Celem tej współpracy jest pomoc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.